Opolski Festiwal Nauki popularyzuje i upowszechnia osiągnięcia naukowe i techniczne przedstawicieli środowiska naukowego naszego Regionu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola, całej Opolszczyzny i gości spoza województwa na trzydniową ucztę naukową. Ciekawostki z różnych dziedzin nauki, uprawianych w województwie opolskim serwować będą przedstawiciele nauki, kultury i edukacji.


Szanowni Państwo,
Głównym celem organizowania Opolskiego Festiwalu Nauki jest popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród mieszkańców Opola, Opolszczyzny i innych województw. Przedstawiciele opolskich jednostek naukowych, kulturalnych, muzealnych i edukacyjnych prezentują swoje osiągnięcia naukowe i techniczne.. Zaproszono do udziału w organizacji 13 Opolskiego Festiwalu Nauki pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, pracowników naukowych ośrodków badawczych, instytucji muzealnych, bibliotek, pracowników jednostek edukacyjnych i samorządowych. Wspólnie będą przedstawiać dokonania naukowe w sposób przystępny a przy okazji miły i łatwy. Uczestnicy festiwalu będą mieli możliwość poznać jakie efekty i korzyści płyną z badań naukowych oraz jakie są możliwości ich wykorzystywania w gospodarce, przedsiębiorczości, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, medycynie, zarządzaniu i wielu innych dziedzinach życia społecznego. Młodzież pragnąca studiować w uczelniach naszego regionu będzie mogła poznać warsztat pracy naukowców, co pozwoli wyrobić w nich przekonanie, iż nauka stanowi integralną część rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego każdego człowieka. Ponadto będą oni mieli możliwość zapoznania się z ofertą i kierunkami kształcenia w uczelniach Opolszczyzny.

Rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO „Międzynarodowym Rokiem Światła” dlatego organizatorzy festiwalu zaproponują cześć wydarzeń związanych z naturą światła. Światło jest dla człowieka najważniejszym źródłem informacji o otaczającym świecie. Analiza światła jest jednym z ważnych narzędzi fizyki, chemii czy inżynierii materiałowej. Światło ma duże znaczenie także w biologii, medycynie czy psychologii. Nie można zapominać też o walorach estetycznych światła i jego znaczeniu w sztuce czy fotografii. W dobie rozwoju cywilizacyjnego jest wszechstronnie i nadmiernie wykorzystywane. Coraz częściej mówi się o zanieczyszczeniu nieba światłem.

Partner: TAURON Dystrybucja S.A. Partner: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt


Biuro Opolskiego Festiwalu Nauki
mgr Małgorzata Baldysz
Sekcja Promocji i Kultury
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Tel.: +48 77 44 98 129
E-mail: festiwal@po.opole.pl
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Aleksandra Żurawska
Pełnomocnik Rektora ds. organizacji OFN