Opolski Festiwal Nauki popularyzuje i upowszechnia osiągnięcia naukowe i techniczne przedstawicieli środowiska naukowego naszego Regionu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola, całej Opolszczyzny i gości spoza województwa na trzydniową ucztę naukową. Ciekawostki z różnych dziedzin nauki, uprawianych w województwie opolskim serwować będą przedstawiciele nauki, kultury i edukacji.


Szanowni Państwo,
Głównym celem organizowania Opolskiego Festiwalu Nauki jest popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród mieszkańców Opola, Opolszczyzny i innych województw. Przedstawiciele opolskich jednostek naukowych, kulturalnych, muzealnych i edukacyjnych prezentują swoje osiągnięcia naukowe i techniczne.. Zaproszono do udziału w organizacji 15 Opolskiego Festiwalu Nauki pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, pracowników naukowych ośrodków badawczych, instytucji muzealnych, bibliotek, pracowników jednostek edukacyjnych i samorządowych. Wspólnie będą przedstawiać dokonania naukowe w sposób przystępny a przy okazji miły i łatwy. Uczestnicy festiwalu będą mieli możliwość poznać jakie efekty i korzyści płyną z badań naukowych oraz jakie są możliwości ich wykorzystywania w gospodarce, przedsiębiorczości, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, medycynie, zarządzaniu i wielu innych dziedzinach życia społecznego. Młodzież pragnąca studiować w uczelniach naszego regionu będzie mogła poznać warsztat pracy naukowców, co pozwoli wyrobić w nich przekonanie, iż nauka stanowi integralną część rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego każdego człowieka. Ponadto będą oni mieli możliwość zapoznania się z ofertą i kierunkami kształcenia w uczelniach Opolszczyzny.

Rok 2017 został ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Chemiczne rokiem Marii Skłodowskiej – Curie. Postać wielkiej uczonej, jej determinacja i osiągnięcia naukowe są wzorem do naśladowania dla wielu młodych ludzi. Jest właściwie jedyną sławną kobietą ze świata nauk ścisłych, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1903 r., a następnie w dziedzinie chemii w 1911 r. Urodzona w Polsce, pracowała we Francji wspólnie z mężem Piotrem Curie. Znana z wczesnych studiów nad radioaktywnością, odkrycia radu i polonu oraz badań prowadzonych nad zastosowaniem radiologii w medycynie.

Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba

(Maria Skłodowska-Curie)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Opole Kampus

Kontakt


Biuro Opolskiego Festiwalu Nauki
dr Katarzyna Książek
Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-055 Opole
p. 162
Tel.: 605512623
E-mail: festiwal@uni.opole.pl
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Janusz Słodczyk
Prorektor ds. nauki i finansów