VI OFN 2018

Opolski Festiwal Nauki popularyzuje i upowszechnia osiągnięcia naukowe i techniczne przedstawicieli środowiska naukowego naszego Regionu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola, całej Opolszczyzny i gości spoza województwa na trzydniową ucztę naukową. Ciekawostki z różnych dziedzin nauki, uprawianych w województwie opolskim serwować będą przedstawiciele nauki, kultury i edukacji.


Szanowni Państwo,
Głównym celem organizowania Opolskiego Festiwalu Nauki jest popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród mieszkańców Opola, Opolszczyzny i innych województw. Przedstawiciele opolskich jednostek naukowych, kulturalnych, muzealnych i edukacyjnych prezentują swoje osiągnięcia naukowe i techniczne. Zaproszono do udziału w organizacji 16 Opolskiego Festiwalu Nauki pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, pracowników naukowych ośrodków badawczych, instytucji muzealnych, bibliotek, pracowników jednostek edukacyjnych i samorządowych. Wspólnie będą przedstawiać dokonania naukowe w sposób przystępny a przy okazji miły i łatwy.

Uczestnicy festiwalu będą mieli możliwość poznać jakie efekty i korzyści płyną z badań naukowych oraz jakie są możliwości ich wykorzystywania w gospodarce, przedsiębiorczości, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, medycynie, zarządzaniu i wielu innych dziedzinach życia społecznego. Młodzież pragnąca studiować w uczelniach naszego regionu będzie mogła poznać warsztat pracy naukowców, co pozwoli wyrobić w nich przekonanie, iż nauka stanowi integralną część rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego każdego człowieka. Ponadto będą oni mieli możliwość zapoznania się z ofertą i kierunkami kształcenia w uczelniach Opolszczyzny.

Partner: TAURON Dystrybucja S.A. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt


Biuro Opolskiego Festiwalu Nauki
mgr Małgorzata Baldysz
Kierownik Sekcji Promocji i Kultury
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
E-mail: festiwal@po.opole.pl
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Aleksandra Żurawska
Pełnomocnik Rektora ds. Opolskiego Festiwalu Nauki