PROGRAM FESTIWALU


Termin/Tytul/DziedzinaUczelnia/Organizator 

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Odkrycia archeologiczne na Opolszczyźnie
Dziedzina: Nauki humanistyczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Historii
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Jak to ze chrztem było...Ryczyn, zapomniane biskupstwo.
Dziedzina: Nauki humanistyczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Historii
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Kryminalistyka archeologiczna- morderstwa sprzed lat.
Dziedzina: Nauki humanistyczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Historii
Szczegóły

11:00, 25.11.2020
Azja Południowo-Wschodnia jako region problemów, kontrastów i perspektyw
Dziedzina: Nauki społeczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej
Szczegóły

11:00, 02.12.2020 dzień otwarty informatyki
Azja Południowo-Wschodnia jako region problemów, kontrastów i perspektyw.
Dziedzina: Nauki społeczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej
Szczegóły

09:00, 20.11.2020
Styl życia a zdrowie Polaków
Dziedzina: Nauki społeczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej
Szczegóły

09:00, 27.11.2020
Styl życia a zdrowie Polaków
Dziedzina: Nauki społeczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej
Szczegóły

11:00, 20.11.2020
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Dziedzina: Nauki społeczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej
Szczegóły

11:00, 27.11.2020
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Dziedzina: Nauki społeczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej
Szczegóły

09:00, 17.11.2020
Jak Cię widzą, tak Cię…lajkują. Mój wizerunek w sieci
Dziedzina: Nauki społeczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej
Szczegóły

09:30, 07.12.2020
Wariacje na temat przekładu "Lokomotywy" Juliana Tuwima w języku francuskim
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Szczegóły

09:00, 12.11.2020
Jak mówić, aby osiągnąć sukces?
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego
Szczegóły

09:00, 12.11.2020
„Mówić” i „implikować” – o korzyściach mówienia nie wprost.
Dziedzina: Nauki humanistyczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Wyzwania bezpieczeństwa państwa w XXI w.
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, 12.11.2020
Czy zmierzch kultury mówienia? – o wybranych cechach ustnych wypowiedzi maturzystów
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego
Szczegóły

09:00, 01.12.2020
Jak słuchać, żeby do nas mówiono?
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego
Szczegóły

09:00, 01.12.2020
Język polski oczyma obcokrajowców.
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego
Szczegóły

09:00, 24.11.2020
Współczesna polszczyzna z perspektywy historii języka. - uczniowie starszych klas szkół średnich
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego
Szczegóły

09:00, 24.11.2020
Historia imion i nazwisk w Polsce.
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego
Szczegóły

09:00, 17.11.2020
Projektowanie narracji w grze
Dziedzina: Nauki humanistyczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Katedra Nauk o Kulturze i Religii
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Warsztaty maturalne z WOS-u
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Research dziennikarski
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Sztuka przeprowadzania
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Jak efektywnie pracować?
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Jak zarządzać zespołem?
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Profilaktyka antyterrorystyczna.
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
System sił specjalnych w Polsce
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Udział obywatela w systemie demokratycznym
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Demokracja i samorząd terytorialny
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Polska droga do demokracji
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Polska polityka zagraniczna
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Moje prawa i wolności, czyli rzecz o konstytucji
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Dlaczego aborcja jest polityczna, czyli gdzie zaczyna się i kończy polityka
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Techniki kształtowania wizerunku marki
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Udział Polaków w armii amerykańskiej w czasie I wojny światowej, jego polityczny, społeczny i militarny wymiar
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Mów tak, by cię słuchano – o sztuce wystąpień publicznych
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Dlaczego nie lubimy partii i polityków?
Dziedzina: Nauki o polityce i administracji
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Szczegóły

09:00, 26.11.2020
Czarnobyl - prawda czasów, prawda ekranu
Dziedzina: Nauki fizyczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Fizyki
Szczegóły

11:00, 26.11.2020 dzień otwarty nauk fizycznych
Nuclear Fusion, an essential component of the energy mix of the future.
Dziedzina: Nauki fizyczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Fizyki
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
System prawa w Harrym Poterze
Dziedzina: Nauki prawne
Uniwersytet Opolski
Wydział Prawa i Administracji
Szczegóły

15:00, 25.11.2020
"Dzieci i ryby głosu nie mają", ale swoje prawa posiadają
Dziedzina: Nauki prawne
Bona Fides WPiA UO
Wydział Prawa i Administracji
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Prawa nowych technologii oraz prawa w sieci (Internecie)
Dziedzina: Nauki prawne
Uniwersytet Opolski
Wydział Prawa i Administracji
Szczegóły

19:00, 12.11.2020 Czwartkowe spotkania z nauką
Archeologia, nauka inna niż wszystkie
Dziedzina: Nauki humanistyczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Historii
Szczegóły
15.12.2020 Tydzień Otwarty
09:00, 1.11.2020
W świecie metafor. O tym jaką rolę w naszym życiu pełnią metafory
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Szczegóły

12:30, 15.12.2020
Jak językowy framing (ramowanie) wpływa na nasze myślenie. Kilka przykładów na podstawie analizy niemieckojęzycznych artykułów prasowych związanych z dyskursem migracyjnym
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Szczegóły
15.12.2020 Spotkanie z nauką
09:00, 1.11.2020
Techniki szybkiego zapamiętywania w nauczaniu języka niemieckiego
Dziedzina: Nauki filologiczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Czy wrócimy na Księżyc i polecimy na Marsa?
Dziedzina: Nauki fizyczne
Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Fizyki
Szczegóły

07:00, 03.12.2020 dzień otwarty nauk biologicznych
A gdy zapada noc... nocne życie zwierząt w lasach
Dziedzina: Nauki przyrodnicze
Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Instytut Biologii
Szczegóły

09:00, do uzgodnienia Spotkanie z nauką
Rola młodych ludzi w budowaniu społeczności skupionej w sieci Internet.
Dziedzina: Nauki prawne
Uniwersytet Opolski
Wydział Prawa i Administracji
Szczegóły